O firmie

Eurocement Consulting Group sp. z o.o. (ECG) jest krakowską firmą zajmującą się przede wszystkim doradztwem nakowo-technicznym i handlowym. W zakres działalności ECG wchodzi również szereg innych aktywności, w tym przede wszystkim sfera badawcza i analityczna. Jest to możliwe dzięki udziałowi w podejmowanych pracach wysokiej klasy specjalistów, głównie z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Firma koncentruje się na współpracy z przemysłem materiałów wiążących, a jej najważniejszymi partnerami są cementownie, zakłady betonowe, wapienniki i zakłady produkujące spoiwa i elementy gipsowe. Ponadto, Eurocement Consulting Group sp. z o.o., współpracuje w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki surowcowej, obejmującej badania i dokumentacje geologiczne, zagadnienia związane z planowaniem wydobycia i eksploatacją kopalin użytecznych oraz ich przeróbką na surowce. Istotnym elementem nowoczesnej gospodarki surowcowej jest racjonalne wykorzystanie produktów odpadowych. Dzięki współpracy z przemysłem energetycznym i Polską Unią Ubocznych Produktów Spalania Eurocement Consulting Group sp. z o.o. posiada znaczący wkład w opracowywaniu metod zastosowania odpadów, pochodzących z elektrowni w budownictwie i w przemyśle materiałów budowlanych.


Do najważniejszych aktywności ECG należy udział w kontaktach techniczno-naukowych zakładów przemysłu materiałów budowlanych z firmami oferującymi dla nich swoje wyroby i usługi.


Prezesem firmy Eurocement Consulting Group sp. z o.o. od czasu jej powstania w roku 1995 jest dr inż. Wojciech Roszczynialski, autor ponad 100 publikacji naukowych i ponad 20 patentów z zakresu technologii materiałów wiążących oraz gospodarki surowcowej.

 

 

[ polski ] [ english ]
BRANŻA CEMENTOWA w Polsce EKOLOGIA w trosce o środowisko HISTORIA 150 lat tradycji